Barnaktivitet: Frågeäventyr på Jan Karlsgården

Frågeäventyr för barn i åldern 6-11 år med start lagom till skolavslutningen fredag 7 juni.

Hämta din frågekupong från Grindstugan, museibutiken vid Jan Karlsgårdens parkering och svara på frågor som finns runtomkring på Jan Karlsgårdens område. Lämna in din kupong till Grindstugan efteråt och få en liten belöning!